For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 525 : 20.11.2017

Online chess games 3987
Chess tournaments 53

View all included tournaments

Lviv UKR, Tradition IM Nov 2017

Rank SNo.   Name        Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB  Res. 
  1  6   Bogdanov Egor   2317 UKR * ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½  7 28,75 0  
  2  3 IM Anwesh Upadhyaya 2368 IND ½ * 0 ½ 1 1 1 ½ ½ 1  6 24,25 0  
  3  5 WGM Kryvoruchko Vita 2148 UKR ½ 1 * 0 0 1 0 1 1 1 5½ 22,00 0  
  4  8 IM Shkuran Danylo  2403 UKR 0 ½ 1 * ½ 0 ½ 1 1 1 5½ 20,75 0  
  5  4 IM Sevostianov Pavel 2264 RUS ½ 0 1 ½ * 0 ½ ½ 1 1  5 19,75 0  
  6  9 WFM Martynkova Olena 2261 UKR 0 0 0 1 1 * 1 ½ 1 0 4½ 18,25 0  
  7  7 WFM Shpanko Nadiia  2085 UKR 0 0 1 ½ ½ 0 * ½ 0 1 3½ 14,50 0  
  8  2   Krzywda Andrzej  2174 POL 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ * ½ 1 3½ 12,75 0  
  9  1   Zgadzaj Rafal   2133 POL 0 ½ 0 0 0 0 1 ½ * ½ 2½ 9,25  0  
 10  10 FM Bykovskiy Oleg  2249 UKR ½ 0 0 0 0 1 0 0 ½ *  2 9,25  0 


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
 • The best chess tournament calendar
 • The biggest periodical online chess games database
for $ 24.99 / year