For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 546 : 20.06.2018

Online chess games 4273
Chess tournaments 45

View all included tournaments

Tunis TUN, Ramadan Cup 2018

Rank SNo.   Name              Rtg FED Type Pts BH. BH. SB  
  1  2 IM Boudriga Med Ali       2251 TUN   7½ 54½ 43 44,50 
  2  5 FM Bouaziz Mehdi         2176 TUN   7½ 54 42½ 43,50 
  3  9 CM Bouzidi Ahmed         2158 TUN    7 55 44 40,50 
  4  3 IM Zaibi Amir          2205 TUN    7 46 36 35,00 
  5  13   Matoussi Wael         2031 TUN   6½ 54½ 43½ 37,00 
  6  14   Zaydia Marwen         2007 TUN   6½ 52½ 41 37,25 
  7  1 FM Doghri Nabil         2327 TUN   6½ 52½ 41 34,75 
  8  10   Chamam Nazih         2114 TUN   6½ 52 40½ 33,75 
  9  11   Tira Mohamed Ali       2066 TUN   6½ 47½ 38 33,25 
 10  6   Barbaria Yacine        2176 TUN   6½ 47 37 31,25 
 11  7 FM Amdouni Zoubaier       2172 TUN   6½ 47 35½ 31,75 
 12  24   Rekik Ismail         1892 TUN    6 51½ 40½ 31,00 
 13  74   Kaabi Iheb            0 TUN    6 51 40 30,50 
 14  22   Chouchane Mohamed       1911 TUN    6 48½ 38½ 29,50 
 15  65   Dahmani Anis           0 TUN    6 47 36½ 28,50 
 16  63   Cherni Sofien          0 TUN    6 44 33½ 26,50 
 17  19   Maalaoui Achraf        1946 TUN    6 43½ 34 26,25 
 18  25   Chelli Kaies         1870 TUN    6 40½ 32½ 27,50 
 19  23   Tamzali Baccar        1899 TUN   5½ 47½ 37 24,75 
 20  15   Barhoumi Med Anis       2005 TUN   5½ 46 37 25,50 
 21  17   Jabloun Bilel         1986 TUN   5½ 45½ 36 23,50 
 22  20   Zenaidi Kais         1932 TUN   5½ 41½ 33½ 21,00 
 23  82   Samali Abdelhamid        0 TUN   5½ 40½ 30½ 24,75 
 24  29   Zaghouani Adel        1791 TUN   5½ 39 30 21,00 
 25  18 CM Chouchane Amine        1974 TUN    5 48½ 37 23,00 
 26  21   Chelly Hichem         1917 TUN    5 47 37 22,50 
 27  4   Jemai Akram          2186 TUN    5 46½ 37½ 22,00 
 28  36   Zairi Aymen          1675 TUN    5 46½ 36½ 22,00 
 29  8   Bouflija Hedi         2160 TUN    5 45 34½ 20,50 
 30  58   Ben Mabrouk Mohamed Ali    1627 TUN    5 43 33 19,00 
 31  44   Mekni Wajih          1443 TUN    5 42½ 34½ 20,00 
 32  76   Kanzari Slim           0 TUN    5 42½ 33½ 22,50 
 33  30   Missaoui Nizar        1787 TUN    5 42½ 32½ 18,50 
 34  79   Nabli Mohamed Hédi        0 TUN    5 42½ 32 21,00 
 35  77   Khalfa Mhamed          0 TUN    5 41 33 19,00 
 36  62   Charfeddine Ahmed        0 TUN    5 40 31 18,50 
 37  34 WFM Miladi Amen         F 1690 TUN U16  5 39½ 30 19,00 
 38  42   Ben Hamouda Fedi       1584 TUN U16  5 36½ 28½ 14,00 
 39  48   Boulaares Akram        1246 TUN U16  5 35½ 27½ 16,50 
 40  55   Barhoumi Marwen        1897 TUN    5 30½ 24½ 14,50 
 41  81   Rsaissi Adnen          0 TUN   4½ 44½ 34 20,25 
 42  69   Guesmi Walid           0 TUN   4½ 44 34 18,25 
 43  28   Maalmi Khalil         1839 TUN   4½ 40½ 31½ 16,00 
 44  66   Dekhili Aymen          0 TUN   4½ 38 29½ 15,25 
 45  51   Amiri Mohsen           0 TUN   4½ 35½ 28 13,75 
 46  32 WFM Matoussi Amina       F 1750 TUN    4 46 37 18,50 
 47  35   Ben Brahem Aymen       1690 TUN    4 43 33½ 16,00 
 48  46   Boulaares Adam        1340 TUN U16  4 41½ 31½ 13,00 
 49  43   Mammou Sadok         1577 TUN    4 40½ 31½ 12,00 
 50  41   Hammami Mounir        1592 TUN    4 39½ 32 14,50 
 51  33   Ben Hmida Zied        1701 TUN    4 39½ 30½ 13,00 
 52  37   Sayari Sofien         1646 TUN    4 39½ 29½ 13,50 
 53  50   Abdaoui Aymen          0 TUN    4 38½ 29 12,50 
 54  38   Khemiri Mohamed Dhia eddine  1632 TUN    4 36½ 29 12,50 
 55  67   Elair Talel           0 TUN    4 36 28½ 13,50 
 56  39   Bouamaid Idriss        1616 TUN    4 35½ 29 12,00 
 57  47   Bamri Salim          1303 TUN    4 35 26 11,50 
 58  57   Ben Brahim Fouad         0 TUN    4 34 27 10,50 
 59  64   Chokri Elyes           0 TUN    4 31½ 25 9,00 
 60  59   Boumaiza Issam          0 TUN    4 31½ 24½ 10,50 
 61  54   Bargaoui Foued          0 TUN   3½ 41½ 32½ 12,50 
 62  16 AGM Tritar Kamel         1992 TUN   3½ 41½ 31½ 13,00 
 63  40   Zouaoui Mohamed        1608 TUN   3½ 34½ 27 11,75 
 64  72   Jabri Noamen         1716 TUN    3 40 31½ 12,50 
 65  71   Haloui Saber           0 TUN    3 39½ 31½ 11,00 
 66  75   Kallel Ahmed Yassine       0 TUN    3 37 29½ 11,50 
 67  68   Ferjaoui Badia          0 TUN    3 37 28 13,00 
 68  12   Ben Khalef Alaya       2052 TUN    3 35 29 9,00 
 69  31   Mimouna Kouraych       1772 TUN    3 34½ 27½ 7,50 
 70  60   Bouzid Bassem          0 TUN    3 31½ 24½ 7,50 
 71  73   Jallouli Mohamed Amine      0 TUN    3 31½ 24 7,00 
 72  78   Mimoun Chokri          0 TUN    3 30 25 7,00 
 73  45   Hilali Wissal        F 1419 TUN    3 27 20½ 6,00 
 74  56   Bel Hadj Mohamed Elyesse     0 TUN U16  3 26 19½ 5,00 
 75  83   Saïdi Sami            0 TUN   2½ 34 28 5,50 
 76  49   Hammami Youssef        1189 TUN U16 2½ 32½ 25½ 6,50 
 77  70   Haloui Mourad          0 TUN   2½ 30 23½ 4,50 
 78  26   Bousnina Mourad        1865 TUN    2 39½ 30 9,00 
 79  61   Chaabani Foued          0 TUN    2 32½ 26 2,50 
 80  80   Njah Hatem            0 TUN    2 29½ 23 2,00 
 81  52   Aouili Ady            0 TUN    2 29 21½ 3,00 
 82  27   Rajhi Anis          1855 FRA    1 34 25½ 3,00 
 83  53   Aouili Radhouane         0 TUN    1 23½ 18½ 1,00 


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
 • The best chess tournament calendar
 • The biggest periodical online chess games database
for $ 24.99 / year