For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 650 : 10.05.2021

Chess games 1216
Chess tournaments 12

View all included tournaments

Hanoi VIE, National Cup (m) 2021

Men

Rank SNo.   Name          Rtg FED Club        Pts Res. 
  1  12 CM Le Huu Thai      2248 LDO Lâm Đồng      7  ½  
  2  1 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2641 CTH Cần Thơ       7  ½  
  3  10 IM Bao Khoa        2268 KGI Kiên Giang     6½  0  
  4  18 CM Nguyen Hoang Nam    2136 QDO Quân Đội      6½  0  
  5  6 IM Tran Minh Thang    2326 HNO Hà Nội      6½  0  
  6  21   Nguyen Duc Viet    2080 HNO Hà Nội      6½  0  
  7  7 IM Duong The Anh     2319 QDO Quân Đội      6½  0  
  8  4 FM Dang Hoang Son     2363 HCM Tp. Hồ Chí Minh  6  0  
  9  3 GM Nguyen Van Huy     2407 HNO Hà Nội       6  0  
 10  8 FM Tran Quoc Dung     2300 HCM Tp. Hồ Chí Minh  6  0  
 11  14   Nguyen Phuoc Tam    2199 CTH Cần Thơ      5½  0  
 12  13 FM Le Minh Hoang     2225 HCM Tp. Hồ Chí Minh  5½  0  
    15 FM Bui Trong Hao     2190 CTH Cần Thơ      5½  0  
 14  11   Pham Xuan Dat     2253 HNO Hà Nội      5½  0  
 15  2 GM Nguyen Duc Hoa     2415 QDO Quân Đội      5½  0  
 16  24   Pham Minh Hieu     1978 KGI Kiên Giang     5½  0  
 17  28   Nguyen Huu Hoang Anh  1945 LDO Lâm Đồng      5½  0  
 18  62   Nguyen Xuan Vinh    2410 DON Đồng Nai      5½  0  
 19  5 IM Pham Chuong      2349 HCM Tp. Hồ Chí Minh  5½  0  
 20  31 CM Vu Hoang Gia Bao    1813 KGI Kiên Giang     5½  0  
 21  17 IM Lu Chan Hung      2174 KGI Kiên Giang     5½  0  
 22  26   Duong Thuong Cong   1952 QDO Quân Đội      5  0  
 23  35   Phan Minh Trieu    1596 NTH Ninh Thuận     5  0  
 24  33   Dau Khuong Duy     1754 HNO Hà Nội       5  0  
 25  9   Tran Manh Tien     2280 CTH Cần Thơ      4½  0  
 26  16   Tran Ngoc Lan     2189 HNO Hà Nội       4½  0  
 27  20   Nguyen Lam Thien    2116 HCM Tp. Hồ Chí Minh  4½  0  
 28  63   Vo Hoai Thuong      0 TTH Thừa Thiên - Huế  4½  0  
 29  27 FM Le Minh Tu       1947 BDU Bình Dương     4½  0  
 30  19   Doan Van Duc      2127 QDO Quân Đội      4½  0  
 31  29 CM Pham Tran Gia Phuc   1912 HCM Tp. Hồ Chí Minh  4½  0  
 32  22   Tran Duc Tu      2052 DON Đồng Nai      4½  0  
 33  38   Nguyen Anh Khoa    1475 HCM Tp. Hồ Chí Minh  4½  0  
 34  30   Chu Quoc Thinh     1855 HCM Tp. Hồ Chí Minh  4½  0  
 35  61   Nguyen Pham Minh Tri  2414 HCM Tp. Hồ Chí Minh  4½  0  
 36  40   Tran Ngoc Minh Duy   1288 DON Đồng Nai      4  0  
 37  50   Nguyen Minh Kha    2439 TNV Clb Tài Năng Việt 4  0  
 38  34   Nguyen Hoang Dang Huy 1716 CTH Cần Thơ       4  0  
 39  37   Duong Vu Anh      1513 HNO Hà Nội       4  0  
 40  52   Nguyen Thanh Liem   2431 CTH Cần Thơ       4  0  
 41  23   Dang Anh Minh     2040 HCM Tp. Hồ Chí Minh  3½  0  
 42  32 WFM Vu Thi Dieu Uyen    1789 KGI Kiên Giang     3½  0  
 43  44   Tran Le Thanh Du    2455 HCM Tp. Hồ Chí Minh  3½  0  
 44  41   Phung Duc Anh     2461 BDU Bình Dương     3½  0  
 45  47   La Quoc Hiep      2448 TNV Clb Tài Năng Việt 3½  0  
 46  60   Nguyen Hoang Anh Tuan 2418 TNV Clb Tài Năng Việt 3½  0  
 47  36   Nguyen Thai Son    1514 HCM Tp. Hồ Chí Minh  3  0  
 48  55   Tran Ly Khoi Nguyen  2426 CTH Cần Thơ       3  0  
 49  43   Tran Tri Duc      2457 NAN Nghệ An       3  0  
 50  39   Bui Tran Minh Khang  1331 TNV Clb Tài Năng Việt 3  0  
 51  58   Hoang Trung Phong   2423 HCM Tp. Hồ Chí Minh  3  0  
 52  54   Nguyen Le Duc Minh   2427 HCM Tp. Hồ Chí Minh  2½  0  
 53  53   Le Quang Minh     2428 CTH Cần Thơ      2½  0  
 54  51   Le Dang Khoi      2433 CTH Cần Thơ       2  ½  
 55  56   Do Thien Nhan     2425 CTH Cần Thơ       2  ½  
 56  25   Duong Thien Chuong   1971 BDU Bình Dương     1½  0  
 57  57   Nguyen Duc Nhan    2424 TTH Thừa Thiên - Huế  1  0  
 58  45   Nguyen Dac Nguyen Dung 2454 TTH Thừa Thiên - Huế  1  0  
 59  42   Nguyen Tran Huy Khanh 2459 TTH Thừa Thiên - Huế  1  0  
 60  59   Ngo Minh Quan     2421 TTH Thừa Thiên - Huế  1  0  
 61  48   Tran Tuan Kiet     2441 TTH Thừa Thiên - Huế  0  0  
 62  46   Nguyen Van Khanh Duy  2452 TTH Thừa Thiên - Huế  0  0  
 63  49   Tran Van Anh Kiet   2440 TTH Thừa Thiên - Huế  0  0 

Women

Rank SNo.   Name          Rtg FED Club        Pts Res. 
  1  8 WFM Nguyen Thi Thuy Trien 2022 BDH Bình Định     7  0  
  2  6 WIM Dang Bich Ngoc     2100 BDU Bình Dương    6½  0  
  3  16   Doan Thi Hong Nhung  1945 HPH Hải Phòng     6½  0  
  4  14 WCM Dong Khanh Linh    1970 NBI Ninh Bình     6½  0  
  5  4 WIM Bach Ngoc Thuy Duong  2198 HCM Tp. Hồ Chí Minh 6½  0  
  6  17   Le Phu Nguyen Thao   1940 CTH Cần Thơ      6½  0  
  7  35   Le Thuy An       1728 HCM Tp. Hồ Chí Minh  6  0  
  8  12 WIM Nguyen Hong Anh    1993 HCM Tp. Hồ Chí Minh  6  0  
  9  2 WGM Hoang Thi Bao Tram   2269 HCM Tp. Hồ Chí Minh  6  0  
 10  15 WCM Nguyen Hong Ngoc    1957 NBI Ninh Bình     6  0  
 11  34 WFM Vu Bui Thi Thanh Van  1750 NBI Ninh Bình     6  0  
 12  18 WFM Kieu Bich Thuy     1939 HNO Hà Nội      5½  0  
 13  19 WFM Tran Thi Nhu Y     1936 BDH Bình Định    5½  0  
 14  1 IM Pham Le Thao Nguyen  2369 CTH Cần Thơ      5½  0  
 15  7 WIM Bui Kim Le       2022 BDH Bình Định    5½  0  
 16  5   Chau Thi Ngoc Giao   2137 BDH Bình Định     5  0  
 17  38   Nguyen My Hanh An   1596 HCM Tp. Hồ Chí Minh  5  0  
 18  22 WFM Ton Nu Hong An     1875 QNI Quảng Ninh     5  0  
 19  25 WFM Nguyen Tran Ngoc Thuy 1859 DTH Đồng Tháp     5  0  
 20  32   Bui Thi Diep Anh    1756 QNI Quảng Ninh     5  0  
 21  37 WCM Pham Tran Gia Thu   1630 HCM Tp. Hồ Chí Minh  5  0  
 22  11   Ngo Thi Kim Cuong   1995 QNI Quảng Ninh     5  0  
 23  9 WCM Nguyen Thi Thu Quyen  2017 QNI Quảng Ninh    4½  0  
 24  21   Nguyen Xuan Nhi    1880 CTH Cần Thơ      4½  0  
 25  24   Dao Thien Kim     1862 DTH Đồng Tháp    4½  0  
 26  29   Vo Thi Thuy Tien    1808 CTH Cần Thơ      4½  0  
 27  41   Nguyen Thi Khanh Van  1482 NBI Ninh Bình     4½  0  
 28  33 WFM Vo Mai Truc      1753 BDU Bình Dương    4½  0  
 29  3 WIM Luong Phuong Hanh   2229 BDU Bình Dương    4½  0  
 30  20   Ngo Thi Kim Tuyen   1904 QNI Quảng Ninh    4½  0  
 31  45   Vo Dinh Khai My    1196 HCM Tp. Hồ Chí Minh 4½  0  
 32  54   Nguyen Thi Huynh Thu  2337 BTR Bến Tre      4½  0  
 33  52   Phan Quynh Mai     2349 BDU Bình Dương    4½  0  
 34  28   Le La Tra My      1829 BDH Bình Định     4  0  
 35  23   Nguyen Thi Hanh    1866 BDU Bình Dương     4  0  
 36  26 WFM Nguyen Thi Minh Thu  1855 HNO Hà Nội      4  0  
 37  43   Nguyen Ngoc Hien    1377 NBI Ninh Bình     4  0  
 38  10 WFM Tran Thi Kim Loan   2010 HPH Hải Phòng     4  0  
 39  48   Nguyen Truong Minh Anh 2358 CTH Cần Thơ      4  0  
 40  42   Bui Kha Nhi      1462 BTR Bến Tre      3½  0  
 41  44   Le Minh Thu      1313 HAU Hậu Giang     3½  0  
 42  57   Tran Ngoc Nhu Y    2331 BTR Bến Tre      3½  0  
 43  27   Tran Thi Mong Thu   1854 BTR Bến Tre      3  0  
 44  56   Tran Thi Yen Xuan   2332 DTH Đồng Tháp     3  0  
 45  36   Phan Nguyen Ha Nhu   1701 BDU Bình Dương     3  0  
 46  13 WCM Luong Huyen Ngoc    1982 QNI Quảng Ninh     3  0  
 47  50   Tran Ly Ngan Chau   2355 CTH Cần Thơ      3  0  
 48  40   Nguyen Thu Trang    1520 BDU Bình Dương     3  0  
 49  39   Nguyen Ha Khanh Linh  1546 TTH Thừa Thiên - Huế 2  0  
 50  53   Dang Ngoc Thien Thanh 2343 HCM Tp. Hồ Chí Minh  2  0  
 51  46   Sa Phuong Bang     2364 HNO Hà Nội      2  0  
 52  51   Mai Nhat Thien Kim   2351 CTH Cần Thơ      2  0  
 53  55   Tran Thi Huyen Tran  2335 BTR Bến Tre      1½  0  
 54  31   Ha Phuong Hoang Mai  1769 TTH Thừa Thiên - Huế 1  0  
 55  30 WFM Huynh Ngoc Thuy Linh  1776 TTH Thừa Thiên - Huế ½  0  
 56  49   Le Ngoc Nguyet Cat   2356 TTH Thừa Thiên - Huế ½  0  
 57  47   Le Minh Anh      2360 TTH Thừa Thiên - Huế 0  0 


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
 • The best chess tournament calendar
 • The biggest periodical chess games database
for $ 24.99 / year