For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Important: The 10 Days database will be discontinued on January 1st, 2025 and will not receive further updates.

10 Days 51 : 20.09.2004

Chess games 2463
Chess tournaments 15

View all included tournaments

Pune IND, Open 2004

02 - 12.09 | Pune, India | Open

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We ------------------------------------------------------------------------------- 1. 7 Dzhumaev, Marat 7.5 59.5 43.50 42.0 2520 2656 +1.70 2. 1 Vladimirov,Evgeny 7.0 63.5 43.25 43.0 2628 2598 -0.30 4 Fominyh,Alexander 7.0 62.0 43.00 41.0 2546 2583 +0.50 15 Sundarajan,Kidambi 7.0 57.5 40.25 38.0 2452 2527 +1.00 12 Thipsay,Praveen M 7.0 55.5 37.25 38.0 2469 2550 +1.10 10 Bakre, Tejas 7.0 51.5 36.50 34.0 2492 2496 +0.10 7. 9 Barsov, Alexi 6.5 62.5 39.00 40.5 2497 2559 +0.80 3 Iuldachev, Saidali 6.5 61.0 37.75 39.5 2550 2536 -0.20 2 Sherbakov,Ruslan 6.5 58.0 37.50 37.0 2555 2503 -0.60 6 Barua, Dibyendu 6.5 55.5 35.25 36.0 2532 2482 -0.60 23 Roy Chowdhury,Saptarshi 6.5 52.5 33.50 35.5 2393 2464 +1.00 42 Das,Arghyadip 6.5 51.5 29.25 35.5 2352 2498 +1.81 41 Lahiri, Atanu 6.5 49.0 29.50 32.5 2353 2465 +1.50 14. 53 Sivanandan, B.S. 6.0 57.0 33.50 30.5 2303 2468 +2.30 22 Sriram,Jha 6.0 56.0 31.25 34.5 2393 2467 +1.00 17 Vijayalakshimi,Subbaraman 6.0 56.0 30.75 35.5 2434 2459 +0.30 8 Vakhidov,Tahir 6.0 55.0 32.75 35.0 2504 2437 -0.90 16 Venkatesh ,M.R. 6.0 55.0 31.25 36.5 2439 2452 +0.20 51 Tilak, Sharad S 6.0 54.5 29.25 31.5 2319 2479 +2.20 11 Ramesh,R.B. 6.0 53.5 31.50 34.5 2484 2420 -0.80 13 Safin,Shukhrat 6.0 53.5 31.00 33.0 2466 2409 -0.70 28 Himanshu,Sharma 6.0 53.0 31.00 33.0 2376 2411 +0.50 61 Gopal, G.N. 6.0 53.0 29.25 32.5 2275 2477 +2.80 35 Satyapragyan,Swayangsu 6.0 52.5 28.00 32.0 2363 2433 +1.00 25. 36 Saptarshi,Roy 5.5 55.5 26.75 33.5 2363 2437 +1.00 21 Girinath,P.D.S. 5.5 55.0 28.75 32.0 2400 2387 -0.20 31 Shetty,Rahul 5.5 55.0 27.50 35.0 2370 2411 +0.60 37 Deepan Chakravarthy J 5.5 55.0 26.50 35.5 2360 2397 +0.50 26 Prasad,Devki V 5.5 54.0 26.00 34.0 2381 2396 +0.18 5 Gareev,Timur 5.5 52.5 27.75 29.5 2536 2371 -2.10 14 Ravi , Lanka 5.5 52.5 26.50 32.5 2456 2345 -1.50 40 Kamble,Vikramaditya 5.5 52.5 25.75 31.0 2354 2391 +0.50 66 Tania,Sachdev 5.5 50.0 26.25 26.0 2240 2395 +2.10 54 Shashikant,Kutwal 5.5 49.0 23.75 25.0 2301 2358 +0.80 44 Ravi, Thandalam Shanmugam 5.5 48.0 24.00 25.5 2350 2363 +0.20 20 Gupta,Abhijit 5.5 46.5 25.50 25.5 2401 2311 -1.20 37. 49 Roktim, Bandyopadhyay 5.0 58.5 28.25 29.0 2331 2434 +1.40 25 Poobesh Anand,S. 5.0 58.0 27.00 32.5 2388 2358 -0.40 38 Harika,Dronavalli 5.0 57.0 25.75 31.0 2355 2399 +0.60 29 Ratnakaran,K 5.0 57.0 24.50 35.0 2375 2384 +0.10 62 Negi, Parimarjan 5.0 54.5 24.25 32.5 2273 2390 +1.60 43 Suvrajit,Saha 5.0 54.0 24.75 28.5 2352 2398 +0.60 50 Akshayraj,Kore 5.0 53.5 24.50 28.0 2330 2378 +0.70 33 Prathamesh,Sunil Mokal 5.0 52.5 23.25 27.5 2368 2327 -0.60 68 Ramu, K 5.0 49.5 23.25 24.5 2229 2349 +1.60 39 Sharma,R.Preetam 5.0 49.0 21.50 29.0 2354 2314 -0.60 32 Sharma, Dinesh K 5.0 48.5 22.25 28.0 2368 2307 -0.80 52 Sanjay, N 5.0 46.0 19.75 22.5 2319 2294 -0.30 48 Mohota, Nisha 5.0 45.5 19.50 24.5 2331 2300 -0.40 50. 60 Karavade, Eesha 4.5 52.5 22.25 28.0 2276 2376 +1.30 46 Hegde,Ravi Gopal 4.5 50.5 21.25 26.0 2344 2311 -0.50 56 Visweswaran K 4.5 50.0 22.00 25.0 2299 2325 +0.40 18 Laxman, R.R. 4.5 49.5 20.25 27.5 2417 2274 -2.00 30 Sengupta, Deep 4.5 49.5 19.50 27.0 2372 2283 -1.20 24 Balasubramaniam,Ramnathan 4.5 49.0 20.50 23.0 2391 2232 -2.20 74 Sethuraman, S.P 4.5 49.0 20.50 25.0 2146 2324 +2.20 19 Sareen, Vishal 4.5 48.5 19.00 25.5 2409 2270 -1.90 45 Arun Prasad,S 4.5 48.0 19.50 23.5 2348 2249 -1.40 57 Rohit, G 4.5 48.0 18.75 25.0 2292 2286 -0.10 47 Meenakshi,S 4.5 47.0 18.25 23.5 2341 2232 -1.50 55 Ramaswamy,Aarthie 4.5 45.5 15.00 22.5 2299 2218 -1.10 27 Babu,N Sudhakar 4.5 45.0 18.50 24.5 2375 2215 -2.20 67 Sai,Srinivas 4.5 45.0 16.75 21.5 2238 2265 +0.40 34 Saravanan,V 4.5 45.0 16.00 26.0 2364 2230 -1.80 71 Nadig,Kruttika 4.5 43.0 16.75 21.0 2193 2269 +1.00 59 Praveen Kumar,C 4.5 38.0 12.00 19.0 2277 2158 -1.45 67. 70 Vinuthna,N 4.0 47.0 18.00 21.5 2206 2231 +0.30 64 Swathi,Ghate 4.0 45.0 15.00 18.5 2266 2194 -1.00 75 Soumitra,Majumdar 4.0 43.5 15.75 20.5 2141 2243 +1.30 63 Nikhilesh,Kumar K 4.0 42.0 13.00 21.0 2269 2168 -1.23 77 Phadke Sohan 4.0 41.5 10.00 17.5 2111 2107 +0.00 73 Krishna,Thapa 4.0 39.5 10.25 16.0 2129 2086 -0.51 72 Meera, Sai 4.0 39.0 10.75 16.0 2177 2062 -1.12 74. 65 Krivec, Jana 3.5 53.0 18.50 24.5 2246 2255 +0.10 78 Amrutha,Mokal 3.5 41.0 10.00 17.0 2064 2103 +0.34 58 Chokshi,Manthan J 3.5 40.0 11.25 18.0 2278 2062 -2.90 69 Khaire,Ketan R 3.5 40.0 8.75 17.5 2218 2065 -1.82 80 Udeshi, Aditya 3.5 37.5 8.75 14.5 2047 2034 -0.20 79. 79 Vaidya, C.N. 3.0 52.0 15.75 23.5 2051 2178 +1.30 81 Abhishek,Kelkar 3.0 35.0 4.25 15.0 1999 1891 -0.84 76 Joshi, Abhijeet 3.0 34.5 4.75 11.0 2121 1870 -2.20 82 Choksi, Kajri 3.0 33.5 4.25 16.0 1944 1879 -0.44 83. 83 Dhaval Adhav 1.0 35.5 0.25 10.0 0000 1504 1504 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
  • The best chess tournament calendar
  • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year