For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 542 : 10.05.2018

Online chess games 4351
Chess tournaments 47

View all included tournaments

Rogachev BLR, Ch U20 (g) 2018

Rank SNo.   Name         Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Koya Res. 
  1  10   Malatsilava Volha  2026 BLR * 0 0 1 1 1 1 1 ½ 1 6½  3  0  
  2  8   Mitskevich Yauheniya 2003 BLR 1 * 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1  6  3½  0  
  3  4 WFM Beinenson Katsiaryna 1941 BLR 1 0 * 0 0 1 1 1 1 1  6  2  0  
  4  6   Khrapko Marharyta  2026 BLR 0 ½ 1 * 0 1 ½ ½ 1 1 5½  2½  0  
  5  2   Prakapuk Vera    1976 BLR 0 ½ 1 1 * 0 1 1 0 0 4½  2½  0  
  6  1   Ilyuchyk Yana    2098 BLR 0 ½ 0 0 1 * 0 1 1 1 4½  1½  0  
  7  3   Poliakova Varvara  1832 BLR 0 ½ 0 ½ 0 1 * ½ 1 0 3½  2  0  
  8  5   Kolosovskaya Olga  1851 BLR 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ * 1 1 3½  1  0  
  9  7   Zeliantsova Kseniya 1820 BLR ½ ½ 0 0 1 0 0 0 * 1  3  2  0  
 10  9   Stsepkina Yauheniya 1612 BLR 0 0 0 0 1 0 1 0 0 *  2  1  0  


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
 • The best chess tournament calendar
 • The biggest periodical online chess games database
for $ 24.99 / year