For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 637 : 01.01.2021

Chess games 1477
Chess tournaments 17

View all included tournaments

Xinghua CHN, Men Ch 2020

Xinghua CHN, Men Ch 2020 2020

               1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 
1  Yu,Yangyi   2709  -50 * ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1  8.0/11 40.50
2  Lu,Shanglei  2615  +52 ½ * ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1  8.0/11 39.00
3  Wei,Yi    2732  -75 0 ½ * ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 1  8.0/11 37.50
4  Ju,Wenjun   2560  -26 ½ ½ ½ * 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½  6.0/11
5  Xu,Yinglun  2554  -51 ½ ½ ½ 1 * ½ 0 ½ ½ ½ 0 1  5.5/11 28.75
6  Zhao,Jun   2638 -143 ½ ½ 0 ½ ½ * 1 ½ 0 ½ ½ 1  5.5/11 26.75
7  Bai,Jinshi  2618 -121 ½ 0 ½ ½ 1 0 * ½ ½ ½ ½ 1  5.5/11 26.50
8  Xu,Xiangyu  2573  -72 0 0 0 ½ ½ ½ ½ * 1 ½ 1 1  5.5/11 23.00
9  Lin,Yi    2408  +76 0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 0 * ½ ½ 1  5.0/11
10 Huang,Renjie 2422  +28 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ * ½ 1  4.5/11
11 Wen,Yang   2594 -192 0 0 0 0 1 ½ ½ 0 ½ ½ * 1  4.0/11
12 Zhang,Rui   1658 +397 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 *  0.5/11

Average elo: 2506 <=> Category: 11 
gm = 7.04 m = 4.84


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
 • The best chess tournament calendar
 • The biggest periodical chess games database
for $ 24.99 / year