For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 637 : 01.01.2021

Chess games 1477
Chess tournaments 17

View all included tournaments

Xinghua CHN, Women Ch 2020

Xinghua CHN, Women Ch 2020 2020

               1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 
1  Tan ,Zhongyi 2510  -61 * ½ ½ 1 ½ 0 1 1 1 ½ 1 1  8.0/11
2  Guo ,Qi    2418  +1 ½ * ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1  7.5/11 38.00
3  Zhai ,Mo   2366  +58 ½ ½ * 0 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1  7.5/11 36.00
4  Ni,Shiqun   2389  -2 0 ½ 1 * ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1  7.0/11 33.25
5  Song,Yuxin  2290 +105 ½ 0 ½ ½ * 0 ½ 1 1 1 1 1  7.0/11 31.50
6  Yan,Tianqi  2207 +130 1 ½ 0 ½ 1 * ½ ½ 0 0 1 1  6.0/11
7  Yuan,Ye    2081 +236 0 ½ ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ 1 ½  5.5/11
8  Xiao,Yiyi   2301  -35 0 0 0 ½ 0 ½ ½ * 1 ½ 1 1  5.0/11
9  Ning,Kaiyu  2327  -95 0 ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 * 1 0 1  4.5/11
10 Li ,Xueyi   2328 -203 ½ 0 ½ 0 0 1 ½ ½ 0 * 0 0  3.0/11
11 Gu ,Xiaobing 2263 -174 0 ½ 0 0 0 0 0 0 1 1 * 0  2.5/11 11.25
12 Hu,Yu A.   2094  +9 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 1 *  2.5/11 8.25


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
 • The best chess tournament calendar
 • The biggest periodical chess games database
for $ 24.99 / year