For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 705 : 20.11.2022

Chess games 4051
Chess tournaments 48

View all included tournaments

Xinghua CHN, Women Ch 2022

Xinghua CHN, Women Ch 2022 2022

               1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 
1  Tan,Zhongyi  2514  +25 * 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1  9.0/11
2  Xiao,Yiyi   2326 +101 1 * 0 0 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1  7.5/11
3  Guo,Qi    2391  -4 ½ 1 * ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1  7.0/11 36.25
4  Zhai,Mo    2371  +17 ½ 1 ½ * ½ 0 ½ 1 0 1 1 1  7.0/11 35.75
5  Song,Yuxin  2311  +49 0 ½ ½ ½ * 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1  6.5/11
6  Ni,Shiqun   2370 -110 0 0 ½ 1 0 * ½ ½ ½ ½ ½ 1  5.0/11 23.75
7  Zhang,Lanlin 2200  +74 0 0 ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ 1  5.0/11 23.50
8  Li,Xueyi   2297  -63 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ * ½ ½ 1 0  4.5/11 23.25
9  Wang,Yu A.  2276  -40 0 0 ½ 1 0 ½ ½ ½ * ½ ½ ½  4.5/11 22.75
10 Chu,Ruotong  2224  -16 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ * ½ ½  4.0/11
11 Ren,Xiaoyi  2207  -33 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ * ½  3.5/11
12 Yuan,Ye    2086  +18 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ ½ ½ *  2.5/11 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
 • The best chess tournament calendar
 • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year