For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 541 : 01.05.2018

Online chess games 6573
Chess tournaments 58

View all included tournaments

Xinghua CHN, Men Ch 2018

MEN

Rank SNo.  Name       Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts Res. SB  
  1  7 GM Wen Yang    2585 CHN * ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 7½  ½  37,75 
  2  3 GM Bai Jinshi   2586 CHN ½ * 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 7½  ½  37,50 
  3  8 IM Liu Yan     2481 CHN ½ 0 * 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ ½  7  0  36,25 
  4  1 GM Lu Shanglei   2640 CHN 0 ½ 0 * ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 + 6½  2  34,25 
  5  12 GM Zhou Jianchao  2616 CHN ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 6½  1½ 33,25 
  6  5 GM Xu Xiangyu   2574 CHN ½ ½ 0 ½ ½ * ½ 1 1 ½ ½ 1 6½  1½ 32,00 
  7  2 IM Xu Yi      2522 CHN ½ ½ ½ 0 ½ ½ * 1 1 ½ 1 ½ 6½  1  32,75 
  8  9 GM Fang Yuxiang  2502 CHN 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 * ½ ½ ½ 1 4½  ½  21,75 
  9  11 GM Zeng Chongsheng 2542 CHN ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ * 0 1 1 4½  ½  21,50 
 10  4 GM Xu Jun     2501 CHN 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1 * ½ 1  4  0  17,25 
 11  10 IM Liu Guanchu   2459 CHN ½ 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ * ½  3  0  16,00 
 12  6 IM Wang Chen    2495 CHN 0 0 ½ - ½ 0 ½ 0 0 0 ½ *  2  0  11,50

WOMEN

Rank SNo.   Name    Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts Res. SB  
  1  11 WGM Zhai Mo  2310 CHN * ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 8½  ½  43,50 
  2  5 WGM Huang Qian 2440 CHN ½ * ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 8½  ½  41,25 
  3  9 WGM Wang Jue  2365 CHN 0 ½ * 1 1 1 1 ½ ½ 0 1 ½  7  0  36,75 
  4  6 WGM Ni Shiqun 2444 CHN ½ ½ 0 * ½ 1 0 ½ ½ 1 1 ½  6  1½ 30,00 
  5  1   Ning Kaiyu 2176 CHN 0 0 0 ½ * ½ 1 1 ½ 1 1 ½  6  1  26,50 
  6  7   Zhu Jiner 2313 CHN 0 ½ 0 0 ½ * 0 1 1 1 1 1  6  ½  25,75 
  7  2 WIM Gu Tianlu 2171 CHN ½ 0 0 1 0 1 * 0 1 ½ 1 ½ 5½  0  26,75 
  8  4 IM Wang Yu A. 2337 CHN 0 ½ ½ ½ 0 0 1 * 0 1 ½ 1  5  0  23,75 
  9  10 IM Guo Qi   2381 CHN ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 1 * 1 0 ½ 4½  0  23,50 
 10  8   Ren Xiaoyi 2263 CHN ½ 0 1 0 0 0 ½ 0 0 * ½ 1 3½  0  18,00 
 11  3   Liu Manli 2183 CHN 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 ½ * 1  3  0  11,25 
 12  12   Li Xueyi  2275 CHN 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0 0 * 2½  0  14,50


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
 • The best chess tournament calendar
 • The biggest periodical online chess games database
for $ 24.99 / year